معرفی دفتر امور بانوان | پورتال امور بانوان و خانواده آبفا شیراز

معرفی دفتر امور بانوان

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400


تاريخچه دفتر امور زنان و خانواده وزارت نیرو

در خرداد ماه 71 پس از در خواست مشاور رئيس جمهور و سرپرست دفتر امور زنان رياست جمهوري مبني بر معرفي رابط وزارت نيرو  با اين دفتر, نماينده امور زنان وزارت نيرو معرفي شد. بنا بر نياز و تشخيص وزير وقت نيرو در سال 76، تشكيلاتي با عنوان «ستاد امور زنان» ايجاد گرديد. در سال 77 بعد از ارتقاء جايگاه دفتر امور زنان رياست جمهوري و تبديل آن به مركز امور مشاركت زنان، نماينده امور زنان وزارت نيرو به عنوان مشاور وزير در امور زنان به مشاور محترم رئيس جمهور معرفي گرديد.

پس از تغییر عنوان مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده، طی حکمی از سوی وزیر محترم نیرو، مشاور وزیر در امور زنان و خانواده منصوب شد.

 

اهداف كلي دفتر امور زنان و خانواده

1. حفظ و ارتقاء مقام و منزلت زن بر اساس ديدگاه ويژه اسلام به اين امر

2. حفظ و احترام به حريم خانواده و تحكيم پايه هاي آن

3. تطبيق نمودن فعاليت امور زنان با اهداف عظيم صنعت آب و برق

4. جلب مشارکت زنان در تحقق برنامه های وزارت نیرو

 

محورهای کلی دفتر امور زنان و خانواده

باتاکید برابلاغ ریاست محترم جمهور برای امور زنان و خانواده در دوره جدید بر 4 محور انجام میشود:

1- صیانت و تقویت نقش ممتاز زنان در عرصه های علمی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی

2- بهره گیری از تمامی ظرفیتهای برنامه ریزی و اجرایی دولت در راستای نقش متعالی زن در تمامی عرصه ها توجه به جایگاه محوری خانواده به عنوان

3- کانون اصلی مهرورزی و پرورش انسان متعالی و عنصر اصلی در خلق و بقای سلامت و اخلاق جامعه

4- اهتمام و برنامه ریزی و اجرا با تاکید براهمیت فرهنگ و تربیت و معرفی شان ومنزلت زن طراز جامعه اسلامی

 

شرح وظایف دفتر امور زنان و خانواده

 

1- بسترسازی مناسب جهت ارتقاء جایگاه بانوان همکار در زمینه های علمی،آموزشی،پژوهشی،فرهنگی، مدیریتی،ورزشی و مذهبی

2- فراهم نمودن شرایط لازم جهت افزایش مشارکت زنان جامعه در برنامه های صنعت آب و برق

3- برنامه ریزی در راستای افزایش توانمندی مشاوران امور زنان شرکتهای تابعه و وابسته

4- برنامه ریزی در راستای تحکیم بنیان خانواده همکاران

 

آدرس پست الکترونیک امور بانوان و خانواده: taherim{at}abfa-shiraz.ir

 

کلمات کلیدی: 
آبفا, شیراز, بانوان