فعالیتهای علمی بانوان | پورتال امور بانوان و خانواده آبفا شیراز

فعالیتهای علمی بانوان

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400

 

ماهروز پرويزی:

پايان نامه : رابطه مهارت هاي كارآفريني و هوش مصنوعي با فرسودگي شغلي كاركنان شركت آب و فاضلاب شيراز

ليلا پيروي :

پايان نامه : بررسي رابطه بين تعهد سازماني و تيپ شخصيتي  ( A و B  ) با بهره وري كارشناسان و مديران  شركت آب و فاضلاب شيراز

زهرا دهقان پور:

ساخت دستگاه الکتروریسی ، ساخت نانو الیاف اکسید روی و افزودن آن به بتون

زينت صبوري :

مقاله :استقرارسيستم مديريت ايمني غذا (ISO22000)در سيستم توزيع آب شرب شهرك گلستان شيراز

مقاله: تجربه نصب شيرهاي تخليه و انجام برنامه تخليه رسوبات در شبكه توزيع

مقاله : اثربهره برداري شبكه جمع آوري فاضلاب بر روي كاهش غلظت نيترات منابع آهكي آب شرب شيراز

طرح پژوهشي:ارزيابي توان زيست محيطي محور شمال غرب شيراز جهت احداث تصفيه خانه فاضلاب و ارزيابي اثرات زيست محيطي آن

نسرين صنعتي:

پایان نامه : مطالعلت پایداری کانفورمری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در یک و یک و یک -تری فلورو-پنج و پنج - دی متیل- دو و چهار-هگزان دی.اُن و تاثیر جانشینی هالوژن در موقعیت آلفا بر قدرت پیوند هیدروژنی این ترکیب

مستند سازی اندازه گیری کدورت به روش نفلومتریک

همکار در پروژه تحقیقاتی : بررسی و مقایسه آب شرب شهر شیراز با آب حاصل از دستگاه های تصفیه خانگی و بسته بندی

ارائه مقاله در چهاردهمین کنگره شیمی دانان آسیا2011-تایلند

Molecular structure and intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1 trifluoro 5,5 dimethyl 2,4 hexanedione (part j

intramolecular hydrogen bonding and keto content in a halo substituted 1,1,1 trifluoro 5,5 dimethyl 2,4 hexanedione

Conformation, molecular structure and intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1 trifluoro 5,5 dimethyl 2,4 hexanedione

شكوفه قدرقدر جهرمي:

پایان نامه : شناسایی آمیب های آزاد زی (نگریا و آگانتاموبا) در منابع آب شهر شیراز به روشPCR

چاپ مقاله : جداسازی و شناسایی آمیب های آزاد زی (نگریا و آگانتاموبا)

شمس السادات قطبي :

پایان نامه : بررسی منابع آب زیر زمینی  شیراز از نظر عوامل بیولوژیکی خاص(جلبک ها،دیاتومه ها،روتیفرها)

همکار در پروژه تحقیقاتی بررسی و مقایسه آب شرب شهر شیراز با آب حاصل از دستگاه های تصفیه خانگی و بسته بندی

استاد مشاور : در پایان نامه شبیه سازی نمک های محلول رودخانه قره آغاج با استفاده از مدل MIKE11 /دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده مهندسی علوم آب

همکار در پروژه تحقیقاتی :افزایش کارآیی سیستم های اسمز معکوس از طریق کاهش میزان آب شور

طرح تحقیقاتی : بررسی اثر یون مس در میزان حذف نیترات از آب با استفاده از زایدات آهنی

ترجمه : کتاب کیفیت آب آشامیدنی مشکلات و راه حل ها

زرين معارف:

پایان نامه : بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر عملکرد شرکت آب و فاضلاب شیراز

کلمات کلیدی: 
آبفا, شیراز, بانوان , علمی